יוני, 2022

יום רביעי08יונ6:00 pm10:00 pmPlaying Without Wordsלכל הרמות6:00 pm - 10:00 pm

פרטי אירוע

Workshop Instructor – Dan Seyfried

-לכל הרמות –

English הסדנא תתקיים בשפה האנגלית


Playing Without Words

4 hour Workshop

יום רביעי 18:00-22:00 | 260 ש"ח

Not talking, not using words is sometimes the scariest things on stage ! What
will I do if I cannot talk ?? I’ll tell you : many many things !
In this workshop, we will learn how to enjoy time with our partner on stage,
without using words and still have at least, as much fun as if we’d be talking.
We’ll use our bodies, soundeffects and emotions, and you’ll see, it’s way
enough to have fun, to create stories but also to be silly and be totally
connected.