יוני, 2022

יום שבת11יונ10:30 am1:30 pmThe Power of The Silent Line מתקדמים ומתקדמים מאוד10:30 am - 1:30 pm

פרטי אירוע

Workshop Instructor – Dan Seyfried

-למאלתרים מתקדמים ומתקדמים מאוד –

English הסדנא תתקיים בשפה האנגלית


Playing Without Words

3 hour Workshop

יום שבת 10:30-13:30| ₪195

"bla bla bla, bla bla bla". That's what a scene too often looks like. As
improvisers, we often fear the silence because we think that nothing is
happening anymore. That's not true ! Many times silence is the best line we
can tell !
More than70% of the communication goes trough our body and our behaviour.
Isn't it a proof that words can be useless ? Our actions, our look, our emotions,
tell so much. And silence build the tension and catch audience…
Don't panic, we'll talk in this workshop ! But we'll also learn to answer by
silence. A living, deep and powerful silence, meaning much more than a verbal
line…